Magyar Geotermális Egyesület (alapítás éve: 1995)
Kapcsolat E-mail Facebook Google+ Youtube Hírlevél 

A magyar geotermia jelentős személyei

« Vissza a főoldalra

 

 


Zsigmondy Vilmos (1821 - 1888), Prof. Boldizsár Tibor (1913 - 1998 ) – „a geotermia atyja”, Prof. Szilas A. Pál (1921 - 1991 ), Dr. Loberer Árpád (1941-  ), Prof. Dr. Bobok Elemér (1938- ) pályájának bemutatása következik.

Zsigmondy Vilmos (1821 - 1888) 

Zsigmondy Vilmos és Béla a XIX. század második felének neves, európai hírű fúró szaktekintélyei voltak, nekik köszönhető, hogy Magyarországon több bővizű gyógyfürdő van. Zsigmondi Vilmos a “vízbányász” 1868-ban mutatta be Budapesten Ferenc József császárnak a 970 m mély városligeti termál-kutat”, mely akkoriban kolosszális teljesítménynek számított és Európa legmélyebb vízkútja volt.

Zsigmondy Vilmos munkásságának és életművének emlékezetét egy gyűjtemény örökítette meg – a VIKUVnak köszönhetően - , mely kiállítás jelenleg a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum fennhatósága alatt – Zalaegerszegen – található. Itt a Zsigmondy emlékszobán kívül a magyar vízbányászat történetét is megismerhetjük.

A Zsigmondy Vilmosról 2013-ban kiadásra került  könyvet Csath Béla és Simon István írták.

Prof. Boldizsár Tibor (1913 - 1998 ) – „a geotermia atyja” 

Széleskörű nemzetközi elismertsége:

Könyvek:

Publikációk: több mint 300 cikk mintegy 50 nemzetközi periodikában

Prof. Szilas A. Pál (1921 - 1991 ) 

 

Dr. Loberer Árpád (1941-  )

 

Dr.Lorberer Árpád 1975 óta vesz részt hévízföldtani kutatásokban, a VITUKI hévízkút-kataszter III. kiadásában (1977)   már tanulmánya is megjelent (Alföldi L. és Böcker T. társszerzőkkel).

Feladat- majd témafelelősként és koordinátorként azóta ismételten, több kutatási téma keretében foglalkozott Budapest, Hévíz, Harkány, Bükkszék, Eger, Mezőkövesd, Miskolc-Tapolca, Sikonda-Komló, Sárospatak-Végardó termálkarsztvíz-bázisaival, meddő CH-fúrások vízügyi hasznosításával és egyedi hévíz-beszerzési szakvélemények készítésével, illetve geotermikus energia-hasznosítási projektekkel (pl. Bábolnán, Szigetvárott, Vasvárott, Szeged, Szentes, Tura, Tököl térségében). Több évtizedes kutatási tevékenysége alapján 1995-2003. között a Magyar Geotermális Egyesület alelnöke volt, az IAH (Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége) Ásvány- és Termálvíz Bizottságának (CMTW) egyik magyar tagja 1996 óta.

Publikációk

Lorberer Á.(2002):

Hydrogeological characteristics of thermal water bearing Plio-Pleistocene basin sediments in

Hungary

IAH-CMTW Scientific meeting in Terme Olimia, Slovenia  - September 15-20.  2002.

IAH-CMTW Internal Communcations (előkészületben)

Lorberer Á.(2002):

Budapest hévizei mérnökgeológiai szemmel – Die Ingeierurgeologische Relationen des Budapester

Thermalwasser-Systems

in:“Alagút és Mélyépítő Szakmai Napok, Eger, 2002. május 27-28.“ P.71-78

MTESZ Közlekedéstudományi Egyesület – Deutsche Ingeinurkammer kiadása, Budapest

Lorberer Á.(2002): A Dunántúli-középhegység karsztvízszint-térképei és a főkarsztvíztároló állapotellenőrzése

in: „Karsztvízkutatás Magyaroszágon“ konferencia anyaga I. kötet p.14.

Miskolc, 2002, január 24-26.

Felszín Alatti Vizekért Alapítvány – VITUKI Rt Hidrológiai Intézet közös kiadása,Budapest

Lorberer Á.(2002):

Hévízkészleteink és üdülési-idegenforgalmi hasznosításuk

Tanulmány a Magyar Geotermális Egyesület honlapján, p.11. www.mgte.hu

Lorberer Á.(2001):

Lake Spring Hévíz – The Greatest Thermal Spring of Hungary

in: Ph.E.LaMoreaux – J.T.Tanner (szerk.):“Springs and Bottled Waters of the World“ p.218-221.

Springer-Vberlag Berkin Heidelberg New York (könyv, p.315)

(Előzetesen megjelent 1997-ben: "Hydro-petro-geology and Hungary" -A field trip across the country, August 10-22, 1997.pp 291-198, - MTESZ-Magyarhoni Földtani Társulat kiadványa, Budapest)

Kralj, P. – Lorberer Á.(2001):

Geothermal exploration of the Hungarian-Slovenian border area of Lendava and Lenti

IAH-CMTW Scientific meeting in Sestroietsk Spa, Russia, September 24-30, 2001.

IAH-CMTW Internal Communications 2001. (előkészületben)

Lorberer Á.(2000):

Thermo-mineral water occurences in the Miocene volcanic and sedimentary sequences of Hungary

and their importance

IAH-CMTW Scientific meeting in Ponta Delgada, Acores, Portugal, October 6-12.2000.

IAH-CMTW Internal Communications 2000.

Árpási M. – Lorberer Á. – Pap S.(2000):

High pressure and temperature (geopressured) geothermal reservoirs in Hungary

World Geothermal Congress 2000, May 28 – June 10, 2000, Kyushu-Tohoku, Japan

Poster presentation in Morioka PM-083. – Abstracts p.291.

IGA – JOC kiadása, Beppu

Lorberer Á. (1999):

Harkány spa and the karstic aquifer system of the Villányi-Mts in S-Hungary

IAH-CMTW Scientific meeting  in Karlovy Vary, Czech Republic, October 8-13, 1999.

IAH –FITEC Hydrogeological and Water-therapeutical Symposium in Edipsos, Greece, September 10-15, 1999. – IAH-CMTW Internal Communications 1999. -

Proceedings of the Edipsos Conference, Athens p. 17.

Árpási M. – Lorberer Á.(1999):

A zalai mélykarszt geotermális adottságai és a hasznosítás lehetőségei

Kőolaj és Földgáz  32.(132) évf./5.sz. p.112-114

Lorberer Á.(1999):

Harkány spa and the karstic aquifer system of the Villány hills

in:”The geology of today – for tomorrow” A satellite conference of the ICSU World Conference on

Science, 21-22 June, Budapest – Excursion guide book 23-24 June 1999, Stop 3. p.43-52.

MTESZ-MhFT kiadása, Budapest

Lorberer Á.(1999): Mérföldkő a magyar hidrogeológiai kutatás fejlődésében: Kessler Hubert 1956 évi vitacikke a karsztos hévforrások utánpótlódásáról

Karszt és Barlang 1994/I-II. p.33-3

Árpási M. - Kralj P. - Lorberer Á. (1998):

Geothermal project Lenti (with German summary)

in: 5.Geothermische Fachtagung Straubing, 12-15. Mai 1998 p.2.

Geothermische Vereinigung e.V. BRD alkalmi kiadványa

Csemez A. – Lorberer Á. (szerkesztők) et al.(1998): Mesél Óbuda földje – Óbuda-Békásmegyer természeti-táji értékei

Guckler Károly Természetvédelmi Alapítvány kiadása, Budapest p.261.

Lorberer Á. (1998):

A büki termálkarsztvíz eredete és utánpótlódása -Vasi Szemle LII. évf. /2.sz. p.224-243. 15 ábra, Német R. p. 255

Korim K. - Lorberer Á. (1997)

Hydrogeologic patterns of regional thermal water occurences in the Little Hungarian Plain and the possibilities of their further development

in: IAH-CMTW International Communications, 1996. Scientific meeting in Espoo, Finland, September 2-7, 1996. Enclosure Nr.14.p.12., 23 ábrával.

Edition par AIH Commission eaux minérales et thermales, Vianen, Nederland.

(Másodközlés: in:"Hydro-petro-geology and Hungary" - A field trip across the country, August 10-22, 1997. pp.161-181. MTESZ Magyarhoni Földtani Társulat kiadványa, Budapest)

 Lorberer Á. (1997) A Duna folyam és a Dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló összefüggései - Interaction between the Danube and the main karstic water reservoir of the Transdanubian Central Range. p.47+33+6, 33 ábra, 20 fénykép, angol R. Környezetgazdálkodási Intézet, Környezetvédelmi Tájékoztató Szolgálat kiadványai, 81. kötet., KGI kiadása, Budapest (Előzetes rész-közlés: Interaction between the Danube and the karstic water reservoir of the Transdanubian Mountain Range. "Hydro-petro-geology and Hungary" - A field trip across the country, August 10-22, 1997. pp.267-276. 12 ábrával, Magyarhoni Földtani Társulat kiadványa, Budapest)

Lorberer Á. (1997) Az esztergomi strandfürdő vízbázisainak főbb karszthidrogeológiai jellemzői. (Pifkó Péter: Fürdőélet Esztergomban - Melléklet a könyv végén.  pp.57-65, 2 ábrával. Az Esztergomi Szent István Fürdő és a PRESS-G 96. Bt. kiadványa, Esztergom)

Lorberer Á.,-Szentes, I., Maucha L. (1997)  Hydrogeological research of karstic aquifers in Hungary. "Hydro-petro-geology and Hungary" - A field trip across the country, August 10-22, 1997. pp. 129-159. 22 ábrával. MTESZ Magyarhoni Földtani Társulat kiadványa, Budapest. Másodközlés (első hazai megjelenés, az eredetinél nagyobb formátumban, javítva és irodalomjegyzékkel kiegészítve)

Lorberer Á. (1996): Geotermikus energia hasznosítás a Párizsi-medence területén - Francia példa magyar tanulságokkal, Magyar Hírlap, 1996.június 5., p.16. ("Településfejlesztés" c. melléklettel)

Lorberer Á. (1996): Az idegenforgalmi-balneológiai célú hévízhasznosítás helyzete és fejlesztési lehetőségei Magyarországon. "A víz és a vizi környezetvédelem a Kárpát-medencében - II." c.kongresszus - Eger, 1996. október 15-18. anyaga - II.kötet pp. 761-782. 4.táblázattal és 13 ábrával., MTESZ MHT kiadása, Budapest

Lorberer Á., Korim K. (1996): Hydrogeological characteristics of the Devonian thermal water reservoir of Sárvár-Rábasömjén and Bük Spa.

in: IAH-CMTW International Communications 1995., Scientific meeting in Dax, France, October 7-14, 1995., Enclosure No.8.p.34., 32 ábrával, Edition par AIH Commission eaux minérales et thermales, Vianen, Nederland (and in: IAH-CMTW Internal Communications 1995. Enclosure Nr.8.p.34. IAH Commission on Mineral and Thermal Waters, Sacientific meeting in Dax, France, 7-14.October 1995.Edited by IAH-CMTW, Vianen, Nederland

Lorberer-Szentes I. – Lorberer Á. – Maucha L.(1994): Hydrogeological research of karstic aquifers in Hungary, in: "Grond waters in carbonate rocks of the Carpathian-Balkan Montain Range" pp.175-2ö1. Edited by the School of Mining and Geology, University of Belgrade - Allston Holding Co., Jersey CBGA-IGC 299 Project

Lorberer Á. (1994):  Termálvízkészleteink üdülési-idegenforgalmi célú hasznosításának lehetőségei és korlátai- "Konferencia a felszin alatti vizekről", Siófok, 1993 október 7-8. anyaga pp. 77-78. VITUKI  Hidrológiai Intézet kiadása, Budapest

Lorberer Á. (1992): A karsztvíz-kitermelések környezet- és természetvédelmi hatásai Magyarországon - Környezet- és Természetvédelmi Nyári Akadémia, - Baja, 1992. július 1-4. anyaga pp.223-235, 2 ábrával - ANALIZIS Kft-Környezetvédelmi Információs Klub kiadványa, Budapest

Liebe P. - Lorberer Á. (1986): Heves Megye vízföldtani adottságai - 4.6. Héviz földtani viszonyok, Heves Megye Vízföldtani Atlasza pp. 51-57. 2 db  l:100.000-es térképpel és 1 ábrával -Heves Megyei Vízmű kiadása, Eger.

Balásházy L. - Liebe P. - Lorberer Á. - Neppel F. (1986): A vízrajzi tevékenység fejlődése a felszín alatti vizek területén - Vízügyi Közlemények LXVIII évf/2.füzet pp.225-240. 6 ábra, 1 tábl. angol R.

Csath B. - Gilicz B. - Lorberer Á. (1985): A Bábolna-Lobkowicz-erdei hévízkutatás eredményei -Vízkutatás 1985/5.sz. pp. 10-16. 1 tábla + 5 ábra

Korim K. - Liebe P. - Lorberer Á. - Tóth Gy. (1984): Subsurface waters of Hungry, Excursion Guidbook 105 p. 52., 24 ábra. International Geological Congress - XXVIIth session, Moscow, USSR 1984. (angol és orosz nyelvű kirándulásvezető) - Központi Földtani Hívatal - VIZDOK SzLV kiadása, Budapest

Lorberer Á. (1983): Harkányfürdő védőidomának lehatárolása- Magyar Hidrológiai Társaság IV. Országos Vándorgyülés, Győr 1983.június 29-30. IV.Kötet: Vízminőség-védelem, Környezetvédelem pp. 20-31. 6 ábra, magyar R.

Liebe P. - Lorberer Á. (1982): A Kisalföld hévízföldtani viszonyai- Magyarhoni Földtani Társulat - Építésföldtani Ankét, Győr 1982 okt.22-25 anyaga pp. 143-158,  ábra, angol és orosz R. -MTESZ-MhFt kiadása, Budapest

Prof. Dr. Bobok Elemér (1938- )

Fő oktatási és kutatási területek

Könyvek:

Egyéb publikációk:

   

2016-10-11

^ Ugrás az oldal tetejére ^
Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >

Hírlevél feliratkozás >>

Pályázatfigyelő >>

AKTUÁLIS GEOTERMÁLIS KÉRDÉSEK: SZAVAZZON!
Vagyonkezelés a geotermiában
Ön szerint jogos az, hogy visszasajtolás nélküli termálvíz használatok esetén a VKJ mellett bányajáradékot is kell fizetni?
Igen
Nem

ESEMÉNYTÁR
Következő egyesületi program:
»Magyar Geotermális Egyesület 2020. évi közgyűlése - ELHALASZTVA!
0000-00-00.   Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Díszterme

Egyéb szakmai programok:

Korábbi programjaink:
Dr. Göőz Lajos, a Magyar Geotermális Egyesület tiszteletbeli tagjának köszöntése||MGtE éves rendes közgyűlése||MGtE IX. Szakmai Nap||

TÉMAAJÁNLÓ
»Termálvíz-vezeték »Pályázat ügyek »Vagyonkezelés »Megújuló energia »Geotermia külföldön »Visszasajtolás »Geotermikus energia »Hőszivattyú »Tag-cégeinkről »Dokumentumtár »Földhő Hírlevél 
Kapcsolat