Magyar Geotermális Egyesület (alapítás éve: 1995)
Kapcsolat E-mail Facebook Google+ Youtube Hírlevél 

Az Európa Unió geotermiára vonatkozó irányelvei

« Vissza a főoldalra


Közös keret a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatására:

 A megújuló energiaforrások elősegítésére vonatkozó uniós irányelv (Az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2009/28/EK irányelve (2009. április 23) a megújuló forrásokból származó energia támogatására, és a 2001/77/EK és 2003/30/EK irányelvek módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről)

Kötelező nemzeti célkitűzéseket állapít meg a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt összarányára és a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a közlekedésben felhasznált részarányára vonatkozóan. Szabályokat állapít meg a tagállamok közötti statisztikai átadások, a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti közös projektek, a származási garanciák, a közigazgatási eljárások, a tájékoztatás és képzés, valamint a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a villamosenergia-hálózatokhoz való csatlakozása tekintetében.

A tagállamok nemzeti megújuló energiára vonatkozó cselekvési terveikben értékelik, hogy a 3. cikk (1) bekezdésében említett 2020-as nemzeti célok elérése érdekében ki kell-e építeni új infrastruktúrát a megújuló energiaforrásokból termelt távfűtéshez és -hűtéshez. Ezen értékeléstől függően a tagállamok szükség esetén megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely alkalmas a nagyméretű, biomasszát, napenergiát és geotermikus energiát felhasználó létesítményekből származó fűtés és hűtés növekedő termelésének befogadására. A hőszivattyúk közül a tagállamok azokat támogatják, amelyek megfelelnek a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról szóló, 2007. november 9-i 2007/742/EK bizottsági határozatban az ökocímkék tekintetében meghatározott minimumkövetelményeknek.

Közös keret a Közösségen belüli összehasonlítható energia statisztika előállítására, továbbítására, értékelésére és terjesztésére:

Az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2008 október 22-i (EK) No 1099/2008 Rendelete az energiaügyi statisztikáról

Az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2001/77/EK Rendelete (2001. szeptember 27.) a megújuló energiaforrásokból származó elektromos energia támogatásáról a belső villamosenergia piacon és az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2004/8/EK Rendelete (2004. február 11.) a belső villamosenergia piacon történő hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelésről előírja a tagországoknak a mennyiségi energiaadatok jelentését. Az e rendeletekben lefektetett célok elérésének követése érdekében elvárt a részletes, naprakész energia adatok szolgáltatása.

Az energia végfelhasználásról

Az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2002/91/EK Rendelete (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményéről, az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2006/32/EK Rendelete (2006. április 5.) az energia végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint az Európa Parlament és az EU Tanácsa 2005/32/EK Rendelete (2005. július 6.), amely megállapítja az energiát felhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó kereteket, megkívánja a tagállamoktól azt, hogy jelentsék az energiafogyasztás mennyiségének adatait. Az említett irányelvek által meghatározott feladatok vonatkozásában történő előrehaladás nyomon követése céljából megköveteli a részletes, naprakész energia adatokat és azok jobb összehangolását, valamint az ehhez kapcsolódó vizsgálatokat, úgy mint népességi és háztartási népszámlálási továbbá szállítási adatokat. A tagállamok meg kell küldjék a Bizottságnak (Eurostat) az éves nemzeti geotermikus statisztikát.

(Szemelvények Nádor Annamária munkájából)

Ajánlott linkek:

   

2016-10-11

^ Ugrás az oldal tetejére ^
Itt iratkozhat fel hírlevelünkre > > >

Hírlevél feliratkozás >>

Pályázatfigyelő >>

AKTUÁLIS GEOTERMÁLIS KÉRDÉSEK: SZAVAZZON!
Vagyonkezelés a geotermiában
Ön szerint jogos az, hogy visszasajtolás nélküli termálvíz használatok esetén a VKJ mellett bányajáradékot is kell fizetni?
Igen
Nem

ESEMÉNYTÁR
Következő egyesületi program:
»Magyar Geotermális Egyesület 2020. évi közgyűlése - ELHALASZTVA!
0000-00-00.   Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Díszterme

Egyéb szakmai programok:

Korábbi programjaink:
Dr. Göőz Lajos, a Magyar Geotermális Egyesület tiszteletbeli tagjának köszöntése||MGtE éves rendes közgyűlése||MGtE IX. Szakmai Nap||

TÉMAAJÁNLÓ
»Termálvíz-vezeték »Pályázat ügyek »Vagyonkezelés »Megújuló energia »Geotermia külföldön »Visszasajtolás »Geotermikus energia »Hőszivattyú »Tag-cégeinkről »Dokumentumtár »Földhő Hírlevél 
Kapcsolat